När det måste bli bra!

När projektet kräver resurser har vi självgående team som kan stärka upp det. Självklart med rätt kompetens, rätt utrustning och till rätt kostnad.

Om vår verksamhet

Vi har professionell arbetskraft för VVS-sektorn.

Armada är ett VVS byggbolag som kompetensförsörjer andra VVS byggbolag. Det innebär att vi har egna entreprenader och projekt, samt lånar ut personal. Vi är med i Installatörsföretagen och självklart har personalen ID06. Vi har förmågan att ge Er professionell arbetskraft som är rätt utrustad och väl förberedd. Snabb uppstart med logistik som gör att vi kan leverera över hela landet.

VVS arbetsplats

VVS montör

Behöver Ni personal som kan dra stråk eller lägga valv, kanske komplettera ett badrum? Ska det sättas upp en värmecentral och anslutas i en undercentral? Nybyggnation eller ROT, vi har förmågan att lösa projekten från start till mål. När de rätta kompetenserna inte räcker till, då kan vi stärka upp dina team med resurser.

Ventilation

Behöver Ni personal som kan hänga rör och sätta aggregat? När de rätta kompetenserna inte räcker till, då kan vi stärka upp dina team med resurser.

Svetsare, vit & svart

Behöver Ni personal som kan svetsning, vitt eller svart, eller kanske löda koppar? När de rätta kompetenserna inte räcker till, då kan vi stärka upp dina team med resurser.

Hur vi jobbar

Vi är med i Installatörs­företagen och vår personal har ID06.

Armada VVS är en viktig del i många företagsprojekt, både större och mindre, runt om i landet. Från Storstockholm, där vi har vår bas, till Göteborg, Malmö och Skellefteå. Med detta i bagaget har vi goda vitsord och referenser från flera av landets största aktörer. När Ni har svårt att hitta den rätta partnern med de viktiga kompetenserna till projekten, då kan Armada vara den som i partnerskap stärker upp era projekt. Vi har förmågan att ge Er professionell arbetskraft som är rätt utrustad och väl förberedd. Snabb uppstart med logistik som gör att vi kan leverera över hela landet.